Transferència de coneixement

Assessoraments metodològics i/o estudis

>> Creació del qüestionari, anàlisi de dades i assessorament metodològic del projecte Sexism Free Night de la Fundació Salud y Comunidad.
>> Creació del qüestionari, anàlisi de dades i assessorament metodològic del cinquè informe Noctàmbul@as de la Fundació Salud y Comunidad.
>> Col·laboració i assessorament del projecte Youth in Europe portat a terme al municipi de Castellar del Vallès.
>> Assessorament metodològic grup Promotor Salut comunitària de Manresa.
>> Estudi sobre consum d’alcohol responsable. Entitat finançadora: Grup d’Alcohol de la Societat Espanyola d’Epidemiologia.
>> Assessorament tècnic i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Families (2019-20)

Informes tècnics

>> González Casals, H Rogés, J Bosque Prous, M Casabona J Folch, C Colom, J Espelt,
A i Grup de Treball DESKcohort 2022 Comportaments i necessitats de salut de l’alumnat
de secundària, cicles formatius i batxillerat de la Catalunya Central Enquesta DESKcohort 1 a
onada 2019 20 Manresa Fundació Universitària del Bages. Enllaç.
>> Barón-Garcia, T., Amblàs-Novellas, J., Contel Segura, JC., Plaza, A., Santaeugènia, SJ., Arechavala, T., Vela, E., Vila Rull, A., Espelt, A. Measures adopted against COVID-19 in Long-Term Care services in Catalonia. LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 10 December 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17. Grau en Educació infantil. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17. Grau en Fisioteràpia. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17. Grau en Gestió d’Empreses. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17. Grau en Infermeria. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17. Grau en Logopèdia. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones graduades a la Fundació Universitària del Bages 2015-17. Grau en Podologia. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Barón-Garcia T, González-Casals H, Espelt A, Llobet-Ribas L. Estudi d’inserció laboral de les persones titulades de màster a la Fundació Universitària del Bages el curs 2016-17. Màster en Metodologia de la Simulació. Manresa: Fundació Universitària del Bages; 2020. Enllaç
>> Daponte-Codina A., Cabrera-León A., Mateo-Roddríguez I., et al. Atlas de los determinantes sociales de la salud en España 2019. Evolución y variabilidad entre las Comunidades Autónomas.Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2019. enllaç
>> Brugal M, Teixidó-Compaño E, Guitart A, Espelt A, Bosque-Prous M. Pla d’Acció Sobre Drogues de Barcelona 2017-20. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2017.
>> Bosque-Prous M, Espelt A, Bartroli M, Astals M, GIl A, Mestres N, et al. Millora de la qualitat de la teràpia grupal en les persones en tractament per dependència al consum d’alcohol. Anàlisi del craving. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2015.
>> Brugal M, Espelt A, Guitart A. Pla d’Acció Sobre Drogues de Barcelona 2009-12. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2009.
>> Brugal M, Guitart A, Espelt A. Pla d’Acció Sobre Drogues de Barcelona 2013-16. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2013.
>> Espelt A, Guitart A, Vecino C, Ribot N, Garcia V, Graugés D, et al. La satisfacció dels usuaris dels centres d’assistència a les drogodependències, 2012. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2012.
>> Oliver-Anglès A, Guitart A, Espelt A, Bartroli M, Bosque-Prous M, Teixidó E, et al. La satisfacció dels usuaris dels centres d’atenció a les drogodependències, 2014. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2015.