Sobre l’Epi4health

 

El Grup de Recerca Interinstitucional Epi4Health (Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health context) és un grup de recerca coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya i en formen part la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. L’Epi4health centra la seva recerca en: l’estudi dels comportaments de salut en poblacions especialment vulnerables, com els adolescents i joves, gent gran, persones amb problemàtica social, entre d’altres; l’anàlisi de les desigualtats socials en salut i els determinants de la salut, tant individuals com contextuals, que influeixen sobre els comportaments de salut d’aquestes poblacions; la detecció de necessitats en salut i el disseny i l’avaluació d’intervencions de salut; i l’ús de l’eSalut i les TIC per promoure canvis en els seus comportaments relacionats amb la salut i la millora de la salut i prevenir malalties cròniques.